Energiasääst

Esileht / Praktiline info / Suruõhk

Suruõhk

Suruõhu süsteemides on võimalik saavutada märkimisväärset energia kokkuhoidu, kasutades nii kaasaegseid jälgimis- ja kontrollsüsteeme kui ka rakendades lihtsaid näpunäiteid.

                                                                     

HKG annab nõu, kuidas säästa energiat suruõhu süsteemis. Pakutav teenus hõlmab olemasoleva süsteemi monitoorimist ja mõõtetulemuste analüüsi, et selgitada välja võimalikud suruõhu kokkuhoiu meetmed.

Suruõhu energiasäästlikkuse hindamisel tuleb keskenduda üheteistkümnele põhilisele punktile, mis annavad maksimaalse tulemuse:

 • seadmete ja torustiku korrektne dimensioneerimine
 • suruõhu liinide võrgustiku struktuur ja pikkus
 • kontrollerite optimeerimine
 • soojuse taaskasutussüsteemide rakendamine
 • süsteemi seiskamine tootmisvälisel ajal
 • rõhu langetamine
 • hõõrdekadude vähendamine
 • lekete vähendamine
 • õhu säästlik kasutamine
 • rõhulangude vähendamine
 • õigete komponentide valimine

Mida pakub HKG teile, et vähendada energiakulusid teie pneumaatilises süsteemis?

 • Lekete kaardistus
 • Suruõhu parameetrite mõõtmine
 • Suruõhu tootmise elektrikulu mõõtmine
 • Mõõtetulemuste analüüsimine ja võimalike energiasäästu meetmete välja töötamine
 • Meetmete rakendamine, elluviimine ja projekti juhtimine

Mõõtmise ja analüüsi tulemustest valmib täpne ja põhjalik dokumentatsioon, mille rakendamisel vähenevad pneumaatilise süsteemi energia kulud kuni 50%.

Auk suruõhu süsteemis on suur auk rahakotis!

 

Vaata meie parimaid projekte!