Energiasääst

Esileht / Praktiline info / Monitoorimine

Monitoorimine

Kas sa tead, kui palju sinu erinevad tehnosüsteemid energiat tarbivad? Kas see kulu on mõistlik? Kui ei tea, siis meie suudame sind aidata. Monitooringu käigus selgitame täpselt välja, kuhu ja kui palju energiat kulub ning pakume välja konkreetsed lahendused energiakulu vähendamiseks.

                                                                       

Lühiajaline monitoorimine on konkreetse tarbija elektrikulu jälgimine reaalajas teatud perioodi jooksul. Elektrikulu mõõtmise tulemuseks on täpsed andmed, kui palju ja mis ajal monitooritav seade energiat tarbib.

Selgitame välja Teie:

  • tarbijate jaotuse ja bilansi;
  • seadmed, mis on unustatud sisse ajaks, kui seda vaja pole;
  • seadmed, mille energiakulu on suurem, kui tootja poolt ette nähtud;
  • seadmete ja hoonete standby tarbimise;
  • seadmed, mis on valesti reguleeritud või juhitud;
  • tarbimisharjumuste mõju energiakulule või säästule;
  • reaktiivenergia kulu.

Saame monitoorida kõiki elektriseadmeid alates laualambist või nõudepesumasinast kuni tervete hoonekomplekside või tootmisseadmeteni. Monitooringu põhjal tehakse konkreetsed ettepanekud, kuidas peaks edasi tegutsema ning kui palju need tegevused täpselt kokku hoiavad.

Monitooring – standby’st reaktiivenergiani!

Tutvu toodetega!

Vaata meie parimaid projekte!